• X5 функционален караоке KTV дигитален процесор

    DSP-8600 X5 функционален караоке KTV дигитален процесор

    Оваа серија производи се караоке процесор со функција на процесор на звучници, секој дел од функцијата е независно прилагодлив.

    Прифатете напредна 24BIT магистрала за податоци и 32BIT DSP архитектура.

    Музичкиот влезен канал е опремен со 7 опсези на параметарско изедначување.

    Каналот за влез на микрофонот е обезбеден со 15 сегменти на параметарско изедначување.