• Дигитален аудио процесор со четири од осум канали

  СЕРИЈА DAP Дигитален аудио процесор со четири од осум канали

  Процесор од серијата DAP

  Ø Аудио процесор со обработка на примероци од 96 KHz, 32-битен DSP процесор со висока прецизност и 24-битни A/D и D/A конвертори со високи перформанси, што гарантира висок квалитет на звукот.

  Ø Постојат повеќе модели од 2 во 4 излез, 2 во 6 надвор, 4 во 8 надвор, а различни видови аудио системи може да се комбинираат флексибилно.

  Ø Секој влез е опремен со графичко изедначување со 31 опсег GEQ+10-бенд PEQ, а излезот е опремен со PEQ од 10 опсег.

  Ø Секој влезен канал има функции на засилување, фаза, одложување и исклучување, а секој излезен канал има функции на засилување, фаза, поделба на фреквенцијата, ограничување на притисокот, исклучување и одложување.

  Ø Доцнењето на излезот на секој канал може да се прилагоди, до 1000MS, а минималниот чекор за прилагодување е 0,021MS.

  Ø Влезните и излезните канали можат да реализираат целосно рутирање и можат да синхронизираат повеќе излезни канали за да ги прилагодат сите параметри и функцијата за копирање на параметрите на каналот